AP3 och AP4 säkrar ett effektivt systemstöd för framtiden

Nyhet
Tredje och Fjärde AP-fonden (AP3 och AP4) annonserar idag startskottet för en upphandlad moderniserad och effektiviserad helhetslösning som ska ersätta fondernas många system och komplexa systeminfrastruktur. AP-fonderna kommer med vald leverantör att implementera en framtidsäkrad helhetslösning - från analys och portföljhantering till finansiell bokföring - för att säkra fondernas samlade process- och systembehov.

AP-fondernas upphandlade helhetslösning av system sträcker sig över alla väsentliga delar av verksamheten och inkluderar analys, orderläggning, efterlevnadskontroll, administration och portföljhantering, risk och avkastning, alternativa investeringar samt finansiell bokföring.

Eva Boric, CFO/CRO AP3 och Nicklas Wikström Chef Risk & verksamhetsstöd AP4 säger:

-Vår målbild är att ersätta ett flertal gamla befintliga system med en samlad helhetslösning för att på så sätt uppnå ett flexibelt, ändamålsenligt systemstöd. För våra medarbetare innebär det att vi ligger i framkant och organisationen kan än bättre och resurseffektivt stötta verksamhetens affärer och processer. Förberedelserna har varit gedigna och vi är mycket nöjda med utfallet som borgar för en god/bra/effektiv verksamhet för våra respektive fonder.

Som ett led i att modernisera och effektivisera de båda fondernas systemstöd har förberedelsearbetet pågått för att analysera och utvärdera nya potentiella systemleverantörer. För att dra nytta av synergieffekter beslutade fonderna att därefter genomföra en gemensam upphandling. Upphandlingen är avslutad, tilldelningsbeslut är fattad och båda fonderna har skrivit avtal med leverantören SimCorp om systemet Dimension. Implementeringen avseende omfattning, tjänster och leverantör kommer att påbörjas inom kort. 

Fördelarna med en ny systemlösning är bland annat förmågan att snabbare kunna möta förändrade och nya behov både från verksamhet och omvärld. 

Eva Boric och Nicklas Wikström förklarar:

-Genom snabbare leverans av väl underbyggda analyser minskar vi tiden till investeringsbeslut. Systemlösningen kommer även öka transparens och tillgänglighet av data för rapportering och efterlevnadskontroll, vilket i sin tur leder till lägre operationell risk genom minskad komplexitet i infrastruktur och förvaltning.

Med ett effektivare systemstöd kommer tid att kunna frigöras till strategisk viktig utveckling och analys samt att vi får ett standardiserat, flexibelt och skalbart systemstöd med minskat personberoende. Nu väntar implementeringsfasen som beräknas pågå under cirka två år. 

Clara Financial Consulting och B3 Upphandling AB har stöttat fonderna under förberedelser och upphandling.

Bild från vänster: Eva Boric, CFO/CRO på AP3 och Nicklas Wikström, Chef Risk & verksamhetsstöd på AP4.


För mer information: 
Lil Larås Lindgren AP3 Chef Kommunikation, lil.lindgren@ap3.se  
Karoline Hammar AP4 Kommunikationschef, karoline.hammar@ap4.se