AP4 accepterar inte budet på Securitas Direkt

Fjärde AP-fonden gör bedömningen att det erbjudna priset på aktierna i Securitas Direct är för lågt och anser att det finns ett större värde i bolaget.

Fonden kommer därför inte att lämna in sina aktier när budtiden går ut.

Denna bedömning stämmer väl överens med rekommendationen från den oberoende kommittén i styrelsen i Securitas DIrect att ägarna inte bör acceptera budet från ESML intressenter.

Fjärde AP-fonden äger 4,8 % av kapitalet och 3,4 % av rösterna.

För mer information, kontakta gärna

Annika Andersson, chef för ägarstyrning, telefon 08-787 75 69