AP4 är med och lägger förslag om utsläppsmål inför Shells stämma

Nyhet
AP4 tillsammans med 27 andra stora institutionella investerare ökar trycket på Shell att vidta klimatåtgärder. Aktieägarna har tillsammans lämnat in en klimatresolution med organisationen Follow This.

Aktieägarförslaget som skrivits under begär att oljejätten Shell anpassar sina mål för minskning av utsläpp på medellång sikt till Parisavtalet.

Energiförsörjning och energisäkerhet är viktiga faktorer för den ekonomiska utvecklingen och världen är inte där ännu att vi kan leva fossilfritt. Därför är klimatpåverkan och klimatomställning frågor som inte kan skjutas på framtiden. AP4 stödjer utvecklingen mot integrerade energibolag men det räcker inte att enbart ha långsiktiga mål för att minska utsläppen av växthusgaser.

- Om det inte finns en tydlig plan för minskningen av utsläpp på både kort och medellång sikt, så är det svårt att leverera på de långsiktiga utsläppsmålen. Det är anledningen till att AP4 står bakom aktieägaresolutionen för Shell tillsammans med andra institutionella investerare. Vi vill se en ökad tydlighet i hur man ska nå utsläppsmålen och vad man kommer att göra för att nå målen, säger Jan Petersson, Senior Portfolio Manager på AP4 och fortsätter:

- Under 2023 förbättrade inte Shell sina klimatmål och backade till och med från vissa av sina klimatåtaganden. En tydlig klimatresolution klargör vilka investerare som röstar för att ta itu med klimatkrisen och vilka som röstar emot.

- Som en del i energiomställningen finns behovet av fossila bränslen på kort sikt. Samtidigt står användandet av fossila bränslen för den allra största delen av de globala utsläppen och då måste dessa bolag åstadkomma storskaliga utsläppsminskningar de närmsta tio åren. Det finns många bolag som behöver ta kliv framåt i sina klimatplaner om vi ska uppnå målen för Parisavtalet, avslutar Jan Petersson, Senior Portfolio Manager på AP4.

Läs mer om aktieägarförslaget här