AP4 bakom aktieägarförslag om klimatförändringar på ExxonMobil och Chevrons årsstämma

I samband med ExxonMobil och Chevrons årsstämma gick flertalet offentliga investerare – däribland AP4, AP2, AP3 och AP7 – samman och uppmanade de båda olje- och gasjättarna att leva upp till sina fastställda visioner om att vara framtidens energiföretag genom att driva övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Ägarförslaget arrangerades av Tri-State Coalition for Responsible Investment och Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR).

Till följd av den växande mängd vetenskapliga bevis som uppkommit på effekterna av klimatförändringen blir minskningen av växthusgaser allt mer uppmärksammad och de företag som arbetar med fossila bränslen står inför en ökad granskning från såväl beslutsfattare, investerare och allmänheten. Det aktieägarförslag som AP4, bland många andra, nu ställde sig bakom var bara ett av många klimatrelaterade förslag på årsstämman.

Resolutionen på ExxonMobiles stämma fick stöd med 9,6% av rösterna och på Chevrons stämma blev stödet 9%. Resultatet är en besvikelse, speciellt med tanke på den för klimatet nödvändiga förändringen och en ökad risk för ändrade regleringar samt en ökad finansiell risk.

Det är dock positivt att andra resolutioner gällande klimatförändringar såsom fracking respektive förslaget att tillsätta styrelseledamot med miljöexpertis fick starkt stöd.

Foto: Shell