AP4 delaktig i budet på Vin & Sprit

Med anledning av de spekulationer som förekommit i media kring Fjärde AP-fonden och Vin & Sprit vill AP4 lämna följande uttalande:

Fjärde AP-fonden bekräftar att man deltar tillsammans med EQT och Investor i samband med budet på statliga Vin & Sprit.

  • Vårt främsta motiv för en investering av detta slag är att uppnå god avkastning på satsade pengar, vilket i sin tur skapar förut-sättningar för fonden att leva upp till de krav inkomstpensions-systemet ställer på oss, säger fondens VD Mats Andersson.
  • Fjärde AP-fonden har haft en lång och positiv affärsrelation med EQT, ett av Europas mest framgångsrika riskkapitalbolag, och har stort förtroende för EQTs och Investors förmåga att utveckla verksamheter på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt.
  • Med en investering av det här slaget skulle fonden också kunna utnyttja sin möjlighet att vara mer långsiktig än många andra placerare. Detta i sig tror vi skulle kunna ge oss en extra avkastning, fortsätter Mats Andersson.

Fjärde AP-fonden kan i övrigt inte uttala sig om processen kring Vin & Sprit.