AP4 deltar i ett samarbete för att förbättra hållbarhet i köttleverantörskedjan

AP4 deltar i ett samarbete mellan 40 institutionella investerare, däribland AP2, AP3, Aviva Investors, Boston Common, Coller Capital, Folksam, Nordea och Robeco.

AP4 deltar i ett samarbete mellan 40 institutionella investerare, däribland AP2, AP3, Aviva Investors, Boston Common, Coller Capital, Folksam, Nordea och Robeco. Tillsammans representerar dessa investerare ett kapital om $1,25 trillioner.

Initiativet vänder sig till 16 multinationella företag och belyser materiella risker vad gäller klimat, sociala- och hälsoaspekter samt finansiella risker, som dagens stordrift av industriell djurproduktion är förenat med. Investerarna uppmanar företagen att identifiera sina planer för ökad hållbarhet i leverantörskedjan av kött för att kunna hantera ovan nämnda risker.