AP4 får pris – Sovereign Wealth Fund of the year 2024

Nyhet
Sustainable Investment Award utsåg AP4 till Sovereign Wealth Fund of the year 2024, för tredje året i rad.

Niklas Ekvall, vd för AP4, är oerhört stolt och hedrad över att få årets pris.

- Det här erkännandet understryker vårt engagemang för klimatomställningen och vårt ansvar som långsiktig investerare. Vårt projekt med tematisk hållbarhetsanalys, med särskilt fokus på starka hållbarhetstrender, har gjort det möjligt för oss att strategiskt investera i sektorer som är avgörande för en hållbar framtid.

AP4 har under 2023 uppdaterat sin tematiska hållbarhetsanalys för att göra investeringar som bedöms bidra till och gynnas av omställningen till ett hållbart samhälle i syfte att göra goda investeringar ur både ett hållbarhets- och avkastningsperspektiv.

Läs mer här: