AP4 fick två priser vid IPE Real Estate Awards 2021

Nyhet
AP4 har fått två priser vid IPE Real Estate Awards 2021. Ena priset är i kategorin "Global Estate Investor of the Year" och "Investment in Europe"

Juryns kommentarer: “Excellent submission by an organisation leading the way around sustainable investing. Clear vision in terms of balancing twin strategies around ROI to core investors" och “With standout performance, this is a clear and differentiated strategy to Europe, with high priority given to ESG”.

Jenny Askfelt Ruud, chef för Alternativa Investeringar på AP4 gör tillsammans med sitt team ett fantastiskt jobb och vi ser priserna som erkännande för vår investeringsstrategi som kombinerar noterade och onoterade investeringar, partnerskapsinvesteringsföretag, fondinvesteringar och saminvesteringar med mycket mera.