AP4 har ökat innehavet i bolaget Ovzon

Nyhet
AP4 har ökat innehavet i bolaget Ovzon till 8,78% av kapital och röstandel

Antal aktier uppgår till 3.723.405 vilket motsvarar 8,78% av kapital och röster. Aktien är noterad på First North och AP4 har inte anmält flaggningen till FI.