AP4 investerar i nystartade Proventus Capital Partners

Proventus startar Proventus Capital Partners – ett saminvesteringsbolag som fokuserar på lånefinansiering och företagsobligationer. Tillsammans investerar Fjärde AP-fonden, Folksam och Proventus cirka 1,5 miljarder kronor i den första investeringsrundan.

– Marknaden för företagsobligationer och företagslån är outvecklad och särskilt intressant mot bakgrund av näringslivets omfattande behov av finansiering och omstrukturering under de kommande åren. Proventus Capital Partners kommer att erbjuda lånefinansiering till medelstora företag och investera i noterade företagsobligationer och därigenom dra nytta av Proventus långa och breda erfarenhet av såväl obligationsmarknaden som omstruktureringar, säger Daniel Sachs, verkställande direktör för Proventus.