AP4 medverkar i Jobbsprånget

AP4 kommer under våren att erbjuda två praktikplatser inom ramen för Jobbsprånget.

Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett program som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker – ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer.

Syftet med programmet är att tillvarata kompetens och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer om Jobbsprånget