AP4 nominerad för sina rapportering om ägarstyrningsarbete

Fjärde AP-fonden är nominerad till ”Best Responsible Investor Report 2013”- Large Pension Funds. Syftet med Responsible Investors (RI) pris är att uppmuntra till ”best practice” och öppenhet i rapportering av pensionsfonders arbete med ägarstyrning.

Genom att använda  publik information har rapporteringen från över 1 000 av de största  pensionsfonderna från Europa, Nord Amerika, Australien, Latin Amerika och Afrika  bedömts enligt de övergripande kriterierna enkelhet, relevans, öppenhet och  process.

Vinnaren kommer att tillkännages den 11 juni 2013 på RI Europe 2013 i London.

Juryn består av:

 • Hugh Wheelan, Managing Editor , Responsible Investor (UK)
 • Andreas Hoepner, Professor, Centre for Responsible Banking and  Finance, University of St Andrews (UK)
 • Rob Lake,  United  Nations Principles for Responsible Investment  (UK) 
 • Tessa Hebb, Director, Carleton Centre for Community Innovation  (Canada)
 • Steve Lydenberg, Partner, Domini Social Investments (USA)
 • Catrherine Howarthe, CEO, ShareAction – formerly FairPensions  (UK)

Analytiker:

 • Agnes Neher, Research Affiliate, Centre for Responsible Banking and Finance, University of St Andrews (UK)

Rådgivare:

 • Elliot Frankal, Diretctor, ESG Communications (UK)

Övriga finalister är:

 • BT Pension Scheme (UK)
 • Folksam (Sweden)
 • Pensionensfonds Zorg en Welzijn (Netherlands)