AP4 nominerad till priset aiCIO European Innovation Award - Asset Allocation Innovation

aiCIO (asset international's Chief Investment Officer) motivering till nomineringen lyder:
AP4 nominerades av aiCIO för fondens hållning till ESG  investeringar, framförallt för fondens koldioxidsnåla portföljinvestering, och  för den långsiktiga horisont fonden har på relativt illikvida investeringar.