AP4:s hållbarhetsambitioner

Nyhet
Inom kapitalförvaltning är FN:s hållbarhetsmål viktiga bland annat för att stimulera till investeringar som bidrar till lösningar av stora globala problem. För att bidra till FN:s hållbarhetsmål arbetar AP4 i huvudsak med två fokusområden i förvaltningen: klimat och miljö som det ena området och ägarstyrning som det andra.


AP4 har under många år arbetat med att minska klimatrisken i tillgångarna, bland annat genom investeringar i lågkoldioxidstrategier och vi har helt valt bort investeringar i bolag som är verksamma inom tobak, cannabis, kärnvapen eller oljesand. Ambitionen är att fortsätta vara ledande inom hållbar förvaltning bland pensionsfonder.