AP4 positiva till det höjda budet på Securitas Direct

Fjärde AP-fondens bedömning grundar sig på följande:
  • En höjning av budet till 27:50 kr
  • Ny rekommendation från det särskilda styrelseutskottet i Securitas Direct till aktieägarna att acceptera det höjda budet
  • Uttalande från det särskilda utskottet att inga andra potentiella budgivare visat seriöst intresse för att lägga ett högre bud
  • Information om att huvudägarna Säki, MSAB och Latour inte längre är delaktiga i erbjudandet utan kommer att sälja sina aktier till ESML Intressenter

Fjärde AP-fonden äger 4,8 % av kapitalet och 3,4 % av rösterna.

 

För mer information, kontakta gärna:

Annika Andersson, chef för ägarstyrning, telefon 08-787 75 69