AP4 rankade nummer 7 i IRRI Survey 2015

I 2015 års IRRI Survey, som publicerades under början av 2016, rankas AP4 på en sjunde plats när frågan “Which asset owner contributes most to the wider SRI debate?” ställs. Av totalt tio topprankade pensionsfonder är AP4 den enda svenska.

IRRI står för Independent Research in Responsible Investment, och deras undersökning är en global översikt över utvecklingen inom fristående forsning kring hållbarhet och bolagsstyrning. 2015 års undersökning besvarades av 1 287 analytiker, portföljförvaltare samt CSR- och hållbarhetschefer från 681 företag.

AP4 tilldelas sjunde plats med följande motivering:

Sweden’s AP4 ranked seventh, thanks to CEO Mats Andersson’s vocal support of environmental causes and his team’s work to reduce the portfolio’s carbon output.