AP4 rustar sig för nya investeringsmöjligheter

Förändringarna av AP-fondernas placeringsregler står nu för dörren. Dessa förändringar avses genomföras i två steg, varav steg ett ska träda i kraft 1 januari 2019 och steg två förväntas träda i kraft 1 juli 2019. Det innebär ökade möjligheter till onoterade investeringar och är en välkommen modernisering av nuvarande regler som nu är nästan 20 år gamla.

Fjärde AP-fonden rustar sig för utökade investeringsmöjligheter inom onoterade investeringar och rekryterar Jenny Askfelt Ruud som chef för enheten Alternativa investeringar. Jenny tillträder positionen i september 2018 och kommer successivt att förstärka enheten för att möta de nya investeringsmöjligheterna.

”Det är glädjande att vi har rekryterat Jenny Askfelt Ruud för rollen som chef för Alternativa investeringar på Fjärde AP-fonden. Jenny har lång bakgrund från onoterade direktinvesteringar, långsiktigt ägande och hållbarhetsfrågor från bland annat Ratos, McKinsey och Morgan Stanley. Det är erfarenheter som vi söker när vi framöver kommer att få ett utökat och breddat mandat inom onoterat.” säger Niklas Ekvall, vd för Fjärde AP-fonden.

”Jag ser fram emot att tillsammans med Niklas och AP4:s team få möjligheten att utveckla fondens strategi och position inom alternativa investeringar. Givet den nya lagstiftningen ges AP4 möjlighet att tänka bredare och nytt, vilket tillsammans med ambitionen om att arbeta integrerat med hållbarhet, gör detta till en spännande möjlighet. Jag vill bidra med erfarenheter och växa portföljen med onoterade, hållbara investeringar.” säger Jenny Askfelt Ruud, tillträdande chef för Alternativa investeringar på Fjärde AP-fonden.

Kontakt:

Tobias Fransson, Chef Strategi & hållbarhet
08-787 75 28, tobias.fransson@ap4.se