AP4 skriver på upprop för ökad jämställdhet

Nyhet
I arbetet för ökad jämställdhet har AP4, som en av 65 internationella investerare, skrivit under ett upprop riktat till cirka 1200 globala bolag.

Uppropet, som går ut i form av brev till bolagen, uppmanar bolagen att stärka sitt jämställdhetsarbete och öka transparensen om detta. Jämställdhet är en identifierad förutsättning för ökad hållbar global utveckling och är ett av FN:s globala hållbarhetsmål (nr 5). Investerarna ger i uppropet sitt stöd till UN Women Empowerment Principles (WEP). WEP består av sju principer för ökad jämställdhet och stöds av FN Global Compact.