AP4 skriver på upprop som stödjer Parisöverenskommelsen

AP4 är en av 415 investerare som har skrivit på uppropet Global Investor Statement som uttrycker sitt stöd för Parisöverenskommelsen och kraftfullt uppmanar världens regeringar att snabbt genomföra de åtgärder som krävs.

Förutom att nå målen i Parisöverenskommelsen är det också av vikt att snabba på den privata sektorns investeringar i övergången till att använda mindre kol. Dessutom bör man ställa hårdare krav på företagens klimatrelaterade finansiella rapportering.

Läs hela uppropet här.