Fjärde AP-fonden slutför försäljning av drygt 20 kolbolag

Fjärde AP-fonden har slutfört försäljningen av drygt 20 kolbolag ur den globala aktieportföljen. Försäljningen innebär att Fjärde AP-fonden nu reducerar koldioxidavtrycket i aktieportföljen till cirka 57 procent av vad det är för ett brett globalt aktieindex*.

De kolbolag som nu har sålts ur den globala aktieportföljen är bolag där 20 procent eller mer av omsättningen kommer från termiskt kol.

Sedan 2012 investerar Fjärde AP-fonden i lågkoldioxidstrategier, vilket minskar exponeringen mot bolag med stora utsläpp av koldioxid och fossila reserver. Det sänker klimatrisken i AP4:s portfölj.

 

Kontakt:

Tobias Fransson, Chef Strategi & hållbarhet
08-787 75 28, tobias.fransson@ap4.se