AP4 stöder förslag om japansk ägarkod

Fjärde AP-fonden arbetar för att främja god ägarstyrning på finansmarknaderna och anser att förslaget om en japansk ägarkod (”Japan’s Stewardship Code”) är ett viktigt steg för att främja den japanska aktiemarknaden och japansk ägarstyrning.

Fjärde AP-fonden stöder förslaget och kommer att agera i linje  med den föreslagna japanska ägarkoden.