AP4 stödjer Climate Action 100+

AP4 stödjer Climate Action 100+. Det är ett femårigt globalt samarbetsinitiativ, som ska bidra till att få bolag att styra sin verksamheter till att vara i linje med Parisavtalet, minska utsläpp av växthusgaser och förbättra transparensen kring klimat relaterad rapportering, allt i enlighet med Task force on Climate related Financial Disclosure (TCFD).

Hittills har 225 investerare med mer än 26,3 miljarder dollar i förvaltade tillgångar undertecknat Climate Action 100+.

Läs mer på  http://www.climateaction100.org/