AP4 tecknar aktier i Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivit skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende.

Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 3,5 mdkr och producerat cirka 600 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion.

AP4 har under de senaste åren expanderat inom fastigheter, ett strategiskt tillgångsslag.