AP4 upphandlar extern förvaltare för att hantera global brist på vatten

Att inkludera hållbarhet i investeringsbedömningarna är en nödvändighet för framgångsrik och lönsam förvaltning på lång sikt anser Fjärde AP-fonden. Därför upphandlar AP4 nu en extern förvaltare för att hantera den globala bristen på vatten.

AP4 arbetar löpande med att hantera risker och möjligheter i förvaltningen inklusive de som rör hållbarhet (miljö, etik och styrning av bolag). Att inkludera hållbarhet i investeringsbedömningarna är en nödvändighet för framgångsrik och lönsam förvaltning på lång sikt. Den övertygelsen avspeglas i förvaltningsstruktur, affärsfilosofi och strategier och vår förvaltning arbetar löpande med att utveckla och investera i olika strategier när de uppfyller AP4:s kriterier för hållbarhet och lönsamhet.

Därför upphandlar AP4 nu en extern förvaltare som kan förvalta en ny aktieportfölj, där investeringarna sker i företag som har lösningar som bidrar till att hantera den globala bristen på vatten.

I en intervju med Pensionsnyheterna berättar Mats Andersson, vd på AP4, att hållbarhetsfrågor är något som man tar på allvar i Fjärde AP-fonden och att man redan är engagerade i investeringar för att sänka världens koldioxidutsläpp.

- Vi gör inte det här av välgörenhet. Våra investeringar ska leda till långsiktigt bättre avkastning för framtida pensionärer och det tror vi att de kommer att göra. Kortsiktigt är det slumpen som avgör om hållbara investeringar är bra eller dåligt men långsiktigt är min övertygelse att de leder till högre avkastning, säger Mats Andersson till Pensionsnyheterna.

Sista anbudsdag för upphandlingen är den 20 augusti.