AP4 uppmanar bolag att avstå negativ klimatlobbying

I ett öppet brev uppmanar Fjärde AP-fonden (AP4) och 24 andra institutionella investerare nio stora bolag inom bland annat energi, olja och konsumtion att se över sina medlemskap i lobbyistorganisationer vars politik underminerar EU:s klimatpolicy.

Dom institutionella investerarna som består av pensionsfonder och stiftelser från tre olika kontinenter, äger tillgångar till ett sammantaget värde av 61 miljarder euro. Förutom AP4 har bland annat Boston Common Asset Management och The Pensions Trust undertecknat brevet.

Arne Lööw, chef för ägarstyrningsfrågor på AP4 berättar:

- As we approach important UN negotiations on climate change, we are pleased to support this initiative.

Investerarna menar att företagens egna åsikter riskerar att framstå som motsägelsefulla om de fortsätter ge stöd till organisationer som förespråkar svagare reglering av klimatpolicier.

- We believe it is important that investors put pressure on companies who are financing associations with seeking to undermine climate legislation. We would encourage companies to withdraw from associations who have lobbied in ways which seem inconsistent with the companies’ own statements on climate action, says Arne Lööw.

Bland de nio företag som tagit emot brevet ingår BP, Glencore, Statoil och Procter and Gamble.