AP4:s Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2012/2013

AP4:s Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2012/2013 presenterar AP4:s arbete inom hållbarhet och ägarstyrning i förvaltningen, ägarstyrning i svenska och utländska bolag samt artiklar om bl a Växthusgasutsläpp är felprissatta, Apace om ägarstyrning, Ägarmakt i Tyskland och AP4:s hörnstenar.

Rapporten finns att läsa och ladda ned på www.ap4.se.