AP4:s Marcus Svedberg enda svenska medlemmen av G7:s gigantiska “Impact Taskforce"

Nyhet
“Impact Taskforce” skapad under Storbritanniens G7-ordförandeskap presenterade under julimötet vilka dess medlemmar är. Marcus Svedberg, investeringsstrateg på AP4 är enda svensk representant.

Den brittiska regeringen offentliggjorde i juli “Impact Taskforce” ett forum med fokus på att främja och möjliggöra diskussioner och rekommendationer gällande transparens, integritet och förtroende på Impact-området. Det skriver IPE News. 

Impact Taskforce har under G7-ordförandeskapet blivit tillfrågade att vara rådgivande kring hur man kan mobilisera kapital inom den privata sektorn för att i förlängningen uppnå FN:s hållbarhetsmål samt andra åtaganden.

Marcus Svedberg ingår i arbetsgruppen som rör instrument och policys, vars syfte är att bidra till Impact-investeringarna. Utöver investerare består även gruppen av ledande profiler bland annat från den akademiska världen, affärslivet samt offentlig sektor. Andra arbetsgrupper inom “Impact Taskforce” fokuserar exempelvis på hur rapporteringen av Impact-investeringar bör ske. Gruppen har haft ett första möte och en slutrapport ska lämnas in till världens G7-regeringar i december i år.

Källa: IPE News