AP4:s vd kommenterar pensionsgruppens förslag

I en artikel i SvD kommenterar Mats Andersson (vd AP4) och Eva Halvarsson (vd AP2) pensionsgruppens förslag om förändringar i AP-fonderna.

Förslaget innehåller friare placeringsregler, men också stora omstruktureringar för de nuvarande fem buffertfonderna, som nu ska bli tre enligt förslaget. Regeringen vill också skapa en ny nämnd som ska fastställa ett gemensamt avkastningsmål och en referensportfölj för förvaltningen.

- Huvudproblemet med det här förslaget är att man ökar riskerna generellt. Det kan leda till lägre avkastning och lägre pensioner, säger Mats Andersson.

- Det system vi har i dag har levererat i enlighet med förväntningarna. Det har regeringens utvärdering visat i våras. När man har ett system som fungerar ska man vara väldigt försiktig med att göra stora förändringar. Den här omstruktureringen ökar risken för politisk inblandning genom nämnden, fortsätter Mats Andersson.