AP4:s vd om att sätta ett pris på koldioxid

"I think it's essential that if you want to be serious about fighting climate change, there is no way without putting a price on carbon".

The Carbon Pricing Leadership Coalition är en sammanslutning av makthavare från hela världen som gått samman för att dela med sig av sina kunskaper kring att sätta ett pris på koldioxidutsläpp.

Makthavarna, som kommer både från den privata och den offentliga sektorn samt från det civila samhället, har sedan FN:s klimattoppmöte 2014 arbetat aktivt med att utvidga kunskapsbasen kring koldioxidutsläpp och hur man kan sätta ett pris på dessa utsläpp. En effektiv politik inom området skulle upprätta konkurrenskraft, skapa arbetstillfällen och främja innovation, vid sidan av det viktigaste – att minska utsläppen.

AP4:s vd Mats Andersson berättar i intervjun nedan om hans erfarenhet av att sätta ett pris på koldioxid och varför han anser att det är ett kraftfullt och effektivt sätt att minska utsläpp.