AP4:s VD på plats 10 över Sveriges miljömäktigaste

Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges 101 miljömäktigaste personer är publicerad.
”Inget företag kan vara långsiktigt framgångsrikt om inte hållbarhet står högt på agendan.” De bevingade orden kommer från Fjärde AP-fondens vd Mats Andersson. Under 2015 var AP4 en av fyra initiativtagare till PDC, en koalition som inför klimatmötet i Paris hade som målsättning att samla ett
pensionskapital på 100 miljarder dollar och placera dem klimatsmart. Målet uppnåddes med råge, istället för fyra fonder blev det 25 och kapitalet är i dag 3 200 miljarder dollar.

Så skriver Aktuell Hållbarhet när de presenterar årets lista över Sveriges 101 miljömäktigaste personer. Precis som förra året finns AP4:s VD Mats Andersson med på listan och i år har han kvalat in på 10:e plats.

Aktuell Hållbarhet rankar varje år Sveriges 101 miljömäktigaste. Personerna på listan är politiker, forskare, näringslivstoppar och lobbyister som sätter agendan och driver på för hållbar utveckling i Sverige. 2015 är det framförallt personer som bidragit till framgångarna med arbetet inför klimatmötet i Paris, COP21, som har lyfts fram.

- Det känns oerhört hedrande att vara en av Sveriges 101 miljömäktigaste personer. Att inkludera hållbarhet i investeringsbedömningarna är en nödvändighet för att kunna bedriva framgångsrik och lönsam förvaltning på lång sikt. Det är en övertygelse som avspeglar sig i såväl förvaltningsstruktur, affärsfilosofi och förvaltning hos AP4.  Genom arbetet med PDC har vi kunnat samla ytterligare institutionella investerare och stötta dem att genom olika strategier minska, mäta och offentliggöra sina koldioxidavtryck. Det är genom att arbeta tillsammans som vi kan åstadkomma reell skillnad och bidra till omställningen till ett lågkoldioxidsamhälle, säger Mats Andersson.

Liksom 2015 finns även AP-fondernas Etikråds generalsekreterare John Howchin med bland de miljömäktigaste med följande motivering:  

Generalsekreteraren för AP-fondernas etiska råd ser tydliga kopplingar mellan hållbarhet och avkastning. Genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete bidrar Etikrådet genom att driva på företag världen över att jobba mer med hållbarhet. Sedan miljöanalytikern John Howchin klev på sin post har AP-fonderna stärkt sitt arbete med att driva miljö- och etikfrågor i bolagen de har ägande i utomlands.