AP4:s VD rankad 2:a över Sveriges miljömäktigaste

När MiljöAktuellt publicerar sin lista över Sveriges miljömäktigaste personer rankas AP4:s VD Mats Andersson som nummer 2 med motiveringen:
Fjärde AP-fonden är en av initiativtagarna bakom "Portfolio  Descarbonization Coalition" en koalition där några av Europas största  institutionella investerare, tillsammans med FN, ska arbeta för att förmå den  globala finansmarknaden att styra om investeringar mot tillgångar som är mer  koldioxideffektiva. Initiativet sänder en tydlig signal till koldioxidintensiva  företag: Nu är det dags att tänka om.

Syftet med MiljöAktuellts lista är att lyfta fram föredömen och personer som  sätter agendan i miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket driver på utvecklingen i  mer hållbar inriktningen. MiljöAktuellt har tagit fram listan genom dels öppen  nominering dels genom en juryprocess.