AP4:s VD tilldelas hedersomnämnande för uppsats om klimatrisk

Investor Responsibility Research Center Institute (IRRCi) har i dagarna delat ut priset IRRC Institute Research Award för fjärde året i rad. Tävlingen är till för att uppmärksamma innovativ forskning som undersöker samspelet mellan realekonomi och investeringsteori.

Två uppsatser – en akademisk och en praktiserande – har vardera tilldelats 2015 IRRC Institute Research Award. För första gången någonsin har också sju ytterligare uppsatser tilldelats var sitt hedersomnämnande. En av dessa uppsatser är uppsatsen ”Hedging Climate Risk” som författats tillsammans av  Mats Andersson (AP4), Patrick Bolton (Columbia Business School) och Frédéric Samama (SWF Research Initiative).  

I uppsatsen, som handlar om att minska klimatrisken i aktieportföljer, redogör författarna för en enkel dynamisk investeringsstrategi som möjliggör för långsiktiga investerare att minska klimatrisken utan att ge avkall på den finansiella avkastningen.

Läs mer om "Hedging Climate Risk" här.

Läs mer om IRCCi Research Award här.