Börsen har liten effekt på inkomstpensionen

Pressmeddelande från Pensionsmyndigheten 2011-08-09.

AP-fonderna utgör endast en liten del av pensionssystemet och börsens utveckling har därmed mindre betydelsen för hur pensionen blir 2013. För 2012 höjs inkomstpensionen med 3,5 procent. Det som framför allt påverkar pensionen är hur inkomsterna och sysselsättningen utvecklas i Sverige.

– Det är för tidigt att säga hur pensionerna 2013 påverkas av den senaste tidens utveckling. Börsens utveckling har mindre betydelsen för inkomstpensionen, det som mer bestämmer är hur inkomsterna utvecklas i Sverige. För nästa år höjs inkomstpensionen med 3,5 procent, säger Annika Sundén.

Pensionssystemets totala beräknade tillgångar den sista december 2010 var 7 470 miljarder kronor. AP-fonderna var värda 895 miljarder, alltså knappt 12 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. Den allra största delen av tillgångarna är värdet av de årliga pensionsavgifterna som betalas in men inte fonderas utan betalas ut som pension samma år. Det som är viktigast för pensionssystemets värdeutveckling är inkomst- och sysselsättningsutvecklingen.

– Vår senaste prognos från slutet av juli visar en ökning av pensionerna 2013 med 3,2 procent. Det krävs en extrem börsnedgång, betydligt mer än vad vi har sett den senaste tiden, för att det i sig ska leda till sänkta pensioner. Om den finansiella oron leder till en konjunkturnedgång liknande den som följde på finanskrisen 2008 skulle det kunna medföra försämrade pensioner 2013 men detta är det allt för tidigt att sia om, säger Ole Settergren.

Garantipensionen, alltså ersättningen till dem med lägst pension, följer prisutvecklingen och tar bort helt (för de med lägst inkomstpension) alternativt minskar effekten av en eventuellt negativ utveckling av inkomstpensionen.

Premiepensionen påverkas av förändringar på börsen. För den som har pension i dag utgör premiepensionen en mycket liten del, därför påverkas dagens pensionärer inte i någon större utsträckning av premiepensionens utveckling.

För vidare information:

Pensionsmyndigheten Annika Sundén, ställföreträdande generaldirektör, 010-454 22 65
Ole Settergren, chef för pensionsutveckling, 010-454 2290
Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736-27 53 83