Etikrådet använder dialog som främsta verktyg

Nyhet
Genom AP-fondernas gemensamma etikråd (Etikrådet) används dialoger med bolag som ett kraftfullt verktyg för att förbättra arbetet med hållbarhet och skapa förändring. Dialoger förs både i reaktivt och proaktivt syfte, med utgångspunkt att bolagen ska förbättra styrning av den egna verksamheten.

Hållbarhetsfrågor har stor betydelse för människor och samhällen, och genom dialog vill Etikrådet påverka bolag världen över att ta hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor. De senaste åren driver Etikrådet ett proaktivt projekt mot de stora tech-bolagen som Facebook, Twitter och Google. Dessa stora bolag har stora möjligheter att tillgängliggöra information men det finns också ett antal hållbarhetsrisker som behöver tas på allvar.'

Några av dem är kommersialisering av personuppgifter, extremism, valmanipulation och datahantering. Etikrådet har arbetat för att tech-giganterna ska stärka och anpassa sitt hållbarhetsarbete kring mänskliga rättigheter. Vill du veta mer om vårt projekt med tech-giganterna?

Titta på filmen på etikrådet.se och läs mer!