Etikrådet prisas för bästa strategi för etiska och hållbara investeringar

Etikrådet har erhållit NRPNs pris för ”Bästa strategi för etiska och hållbara investeringar.” NRPN står för Nordic Region Pensions and Investment News och är en publikation inom Financial Times-koncernen.

Priset delades ut till Etikrådet för att ha lyckats bäst med att implementera en genomgående och nytänkande strategi för etiska och hållbara investeringar. Juryns motivering till att tilldela Etikrådet priset var: ”För den mest utvecklade processen, tydligheten och en transparens som är nödvändig för att åstadkomma förändringar. Vinnaren kan ses som ett föredöme for andra, inte minst genom samarbete både inom och över Sveriges gränser.”

- Vi känner oss oerhört stolta över att få detta erkännande. Vårt arbete inom Etikrådet bygger på en systematisk arbetsprocess där dialog för att få bolag att agera ansvarsfullt, samarbete med andra investerare och transparent rapportering av viktiga delar, säger Christina Hillesöy, Etikrådets ordförande.