Etikrådets årsrapport 2010

Idag presenterar Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas gemensamma Etikråd sin årsrapport för 2010. I rapporten beskrivs hur de fyra AP-fonderna, genom att använda sitt ägande för att agera mot kränkningar av internationella konventioner och ställa krav på förändring, gör skillnad.

I rapporten redovisas hur de dialoger som Etikrådet för med bolag som på olika sätt kan kopplas till överträdelser av de fyra AP-fondernas etiska riktlinjer för investeringar har utvecklats under 2010. Viktiga framsteg har gjorts i flera av de dialoger som Etikrådet fört under hela året. Ett bolag, Vedanta Resources, har avförts från dialoglistan och dialog har inletts med tre nya bolag, Alstom, Veolia och Motorola Solutions.

Framstegen i dialogerna har stärkt AP-fonderna i sin övertygelse om vikten av att ta ägaransvar och handla utifrån principerna om engagemang, agerande och förändring med syfte att göra skillnad. Principerna och grunderna för Etikrådets engagemang har preciserats i fondernas värdegrund som vidareutvecklats under året.

Etikrådets resurser och nätverk har förstärkts under 2010 och John Howchin har anställts som generalsekreterare. Förstärkningen innebär att Etikrådet kan agera mer proaktivt genom att aktivt leda och delta i olika investerarinitiativ som syftar till att påverka bolag att öka transparensen, agera mer ansvarsfullt samt adressera viktiga frågor inom etik- och miljöområdet.

- Framstegen vi ser i de bolag som Etikrådet för dialog med har stärkt oss i vår övertygelse om att Etikrådets ledstjärna att agera utifrån principerna om engagemang, agerande och förändring i syfte att göra skillnad är rätt väg att gå för oss som långsiktiga ansvarstagande investerare att gå, säger Nadine Viel Lamare, Etikrådets ordförande.

- Det kan ibland ta tid att få igenom de krav vi ställer men vår erfarenhet är att vi gör mer nytta som ägare genom att ställa krav på bolagen än att sälja våra innehav. En försäljning leder i regel inte till att problemet i bolaget försvinner därför vill vi göra vårt yttersta för att påverka bolagen till förändring. En försäljning kan vara en sista utväg när andra påverkningsmöjligheter inte fungerar, tillägger hon.

Läs mer om Etikrådets företagsdialoger och andra engagemang i årsrapporten för 2010 som kan laddas ned nedan.

 

För mer information kontakta:

Nadine Viel Lamare, Etikrådets ordförande 2011
Telefon: 08-566 20 270
E-post: info@etikradetapfonderna.se