Etikrådets generalsekreterare bland Sveriges miljömäktigaste

Vi har tidigare rapporterat att AP4:s VD Mats Andersson rankats som nummer 2 på MiljöAktuellts lista över Sveriges miljömäktigaste personer.

Även Etikrådets generalsekreterare John Howchin finns med på listan och  återfinns på en 15:e plats med motiveringen:

Genom sitt långsiktiga och målmedvetna arbete bidrar AP-fondernas  etikråd till att påverka bolag över hela världen att arbeta i en mer hållbar  riktning. Sedan mljöanalytikern John Howchin blev generalsekreterare för  AP-fondernas etiska råd har fonderna stärkt sitt arbete med att driva miljö- och  etikfrågor i de bolag man äger aktier i utanför Sverige.

 

 

Etikrådet är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden med  syfte att påverka bolag till ett mer hållbart företagande.