Fjärde AP-fonden accepterar utbyteserbjudande och deltar i nyemission i Oscar Properties

Nyhet
Fjärde AP-fonden (AP4) har beslutat att acceptera Oscar Properties utbyteserbjudande avseende konvertering av preferensaktier. AP4 kommer också att teckna aktier i företrädesemissionen enligt pro rata-andel.

AP4 har analyserat risker och möjligheter i bolagets nuvarande situation och gjort en sammanvägd affärsmässig bedömning att deltagande i utbyteserbjudande och nyemission långsiktigt förväntas ge god avkastning till AP4 och därmed bidra till det svenska pensionssystemet.

För mer information:
Tobias Fransson, chef Hållbarhet och strategi, tel: 08-787 75 28