Fjärde AP-fonden deltar i initiativet Fossilfritt Sverige

Inför klimatmötet i Paris lanserar Regeringen initiativet Fossilfritt Sverige, ett initiativ där svenska företag, kommuner och organisationer ges möjlighet att synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet.

Samtidigt utmanas världens länder och företag att delta i racet om att bli fossilfritt.
Förutom Fjärde AP-fonden (AP4) deltar bland andra H&M, ABB, Preem och Hagainitiativet.

Under dagens presskonferens deltog Mats Andersson, VD på AP4.

 

Mitt namn är Mats Andersson. Jag är vd för Fjärde AP-fonden. Vi förvaltar ett kapital på drygt 300 miljarder kronor.

Enligt lag skall vi placera med en tidshorisont om 30-40 år, det vill säga vi är i grunden en genuint långsiktig investerare.

Har man som placerare ett långsiktigt perspektiv är hållbarhet ett sätt att minska risker och över tid öka avkastningen. Det finns ingen konflikt mellan hållbarhet och god avkastning!

På Fjärde AP-fonden har vi gjort bedömningen att klimatfrågan är en av de största riskerna vi som långsiktig placerare har att hantera. Vi har två tydliga mål för detta arbete:

1. Minska klimatrisken i vår aktieportfölj värde nära 200 miljarder genom att använda så kallade kolsnåla strategier.

Efter fyra års arbete har vi kommit halvvägs, och koldioxidavtrycket har minskat med 30 %. Inom två till tre år skall hela vår aktieportfölj vara placerad i den här typen av strategier.

2. Samla andra långsiktiga investerare och tillsammans driva klimatfrågan.

Fjärde AP-fonden är en av fyra initiativtagare till en koalition, PDC. Vi satte upp målet vid klimatmötet i NY för ett år sedan att vi till COP21 i Paris skulle samla 100 miljarder av pensionskapitalet som skulle vara investerade i ett syfte: att minska klimatpåverkan.

Idag är vi 20 medlemmar som tillsammans förvaltar 1.2 trillioner dollar. Av dessa är drygt 70 miljarder placerade i kolsnåla strategier. Vårt mål är att under veckorna fram till COP21 få ihop de resterande 30 mdr.

Vi vill, genom att vara tydliga exempel, uppmuntra andra långsiktiga och ansvarstagande investerare att ansluta sig till vår koalition.

Det finns trillioner och åter trillioner som skulle kunna engageras och investeras för att på ett bättre sätt driva klimatfrågan och omställningen till en mer hållbar värld.

Tack!