Fjärde AP-fonden flaggar upp i Billerud Korsnäs

Fonden äger idag 11 690 317 aktier motsvarande 5,61% av röster respektive kapital i bolaget.

Fjärde AP-fonden genomförde igår (2013-12-09) förvärv av 7 997 260 aktier i  Billerud Korsnäs, vilket utlöste flaggningsplikt. Fonden ägde innan förvärvet 3  639 057 aktier motsvarande 1,77% av röster respektive kapital.