Fjärde AP-fonden gav sitt stöd till Lundin Petroleums styrelse

Fjärde AP-fonden tillhör inte de investerare som begärt en oberoende granskning av bolagets tidigare verksamhet i Sudan och Etiopien. Det finns flera skäl till denna hållning.

Fonden har förtroende för den redan pågående förundersökningen hos den  svenska internationella åklagarkammaren. Fonden hoppas att den ska ge god  information om vad som hände i Sudan för 10 år sedan. Det som diskuteras är  situationen i Sudan för många år sedan. Bolaget har idag ingen verksamhet där.  Om det funnits problem av liknande karaktär idag hade fonden krävt en  granskning. Då hade en sådan kunnat ligga till grund för en åtgärdsplan för  bolaget så att eventuella problem skulle kunna rättas till.

Fonden har dialog med bolaget om hur de förebygger och hanterar eventuella  problem som kan uppstå idag och hur de arbetar för att minimera risken för att  det ska uppstå problem idag och i framtiden.

Denna ståndpunkt har fonden framfört på Lundin Petroleums årsstämma och  uttalandet går även att läsa i fondens rapportering från 2012 års stämmor, se bifogat.

Fonden röstade därmed emot två olika aktieägares förslag.