Fjärde AP-fonden lämnar TradeDoublers valberedning

Fjärde AP-fonden har varit representerat i Tradedoublers valberedning som bland annat haft i uppdrag att ta fram förslag till val av styrelse vid årsstämman 2016.

På grund av olika syn på hur arbetet skall fortgå i valberedningen, har Fjärde AP-fondens representant lämnat Tradedoublers valberedning.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: