Flaggningsmeddelande i Acando

Fjärde AP-fonden har nu minskat innehavet i konsultbolaget Acando till 4,87 % av aktierna och 3,71 % av rösterna. Antalet aktier uppgår nu till 5,1 miljoner aktier.