Flaggningsmeddelande i Besqab

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i Besqab till 5,01 procent av kapital och röster.
Antalet aktier uppgår nu till 777 051.