Flaggningsmeddelande i Biotage

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i Biotage till 5,3 procent av kapitalet och 5,3 procent av rösterna. Antalet aktier uppgår nu till 3 456 497 stycken.