Flaggningsmeddelande i Björn Borg

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i Björn Borg till 5,7 procent av kapital och röster.

Antal aktier uppgår nu till drygt 1,4 miljoner.