Flaggningsmeddelande i Nobina

Fjärde AP-fonden har minskat innehavet i Nobina till 4,7 procent av kapital och röster.

Antalet aktier uppgår nu till 4,1 miljoner.