Flaggningsmeddelande i Oscar Properties

Fjärde AP-fonden har nu minskat innehavet i Oscar Properties till 4,91 procent av kapital och 5,19 % av röster. Antalet aktier uppgår nu till 1 467 155 stycken.