Flaggningsmeddelande i Platzer Fastigheter Holding AB

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i fastighetsbolaget Platzer till 5,9 procent av kapital och 2,0 procent av röster. Antalet B-aktier uppgår nu till 5 622 743 stycken.