Flaggningsmeddelande i Sectra

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i Sectra till 5,01 procent av kapitalet och 3,1 procent av rösterna. Antalet aktier uppgår nu till 1 900 827 stycken.